Administratie

Een administratie is voor iedere ondernemer van belang en kan veel vormen hebben.

De basis is voor elke onderneming in wezen hetzelfde.

De daadwerkelijke invulling kan flink verschillen, omdat dat afhankelijk is van de specifieke situatie.

Denk aan uitbetaalde lonen, vastleggingen m.b.t. uw klanten en leveranciers; of het verloop van uw banksaldo en orderportefeuille.

Maar de meest bekende is natuurlijk de financiële administratie: uw boekhouding.

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen verplicht iedere ondernemer een administratie bij te houden. Voor rechtspersonen bestaat een boekhoudplicht ook op grond van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Een paar aspecten verdienen daarbij extra aandacht:

 

Deze aspecten komen op de volgende pagina’s uitgebreider aan de orde.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.