Administratie

Een administratie is voor iedere ondernemer van belang en kan veel vormen hebben. Dat is afhankelijk van de specifieke situatie.

Denk aan uitbetaalde lonen, vastleggingen m.b.t. uw klanten en leveranciers; of het verloop van uw banksaldo en orderportefeuille.

Maar de meest bekende administratie is natuurlijk uw financiële administratie: uw boekhouding.

Een paar aspecten verdienen daarbij extra aandacht:

Deze aspecten komen op de volgende pagina’s uitgebreider aan de orde.

Op de sites van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst vindt u algemene informatie; voor specifieke informatie is R&S Consult u graag van dienst.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.