Administratie

Een administratie is voor iedere ondernemer van belang en kan veel vormen hebben.

Administraties hebben bijvoorbeeld betrekking op het personeel, de voorraad, de orderportefeuille, maar ook debiteuren en crediteuren.

De daadwerkelijke invulling van zo’n administratie kan op onderdelen flink verschillen, omdat dat afhankelijk is van de specifieke situatie van een onderneming.

Maar de meest bekende is natuurlijk de financiële administratie: uw boekhouding. Daarin vindt u op een systematische wijze alle financiële gevolgen van uw ondernemingsactiviteiten.

“Systematisch” klinkt natuurlijk voor de hand liggend, maar is van een groter belang dan u in eerste instantie denkt. Zonder dezelfde systematiek over de jaren heen is het een stuk moeilijker om periodes met elkaar te vergelijken.

Een ander aspect is, dat door een eenduidige manier van werken alle betrokkenen de administratie op een eenvoudige en snelle manier kunnen raadplegen. Dat voorkomt misverstanden.

Dit zijn redenen, die van belang zijn, geredeneerd vanuit de onderneming. Maar ook van buiten de onderneming stelt men eisen aan een administratie.

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen verplicht iedere ondernemer een administratie bij te houden. Die eis is van belang om een correcte heffing en inning van belastingen te garanderen. Voor rechtspersonen bestaat daarnaast een boekhoudplicht  op grond van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Naarmate een onderneming groter is zullen ook de eisen, die men aan de administratie stelt, zwaarder worden. Komt een eenmanszaak zonder personeel er vanaf met een eenvoudige vastlegging van de basisactiviteiten, van grotere ondernemingen  verwacht men meer. Bij bepaling van die grootte kan men denken aan aspecten als het aantal werknemers, de omzet en eventuele concernverhoudingen al dan niet in het buitenland.

Een paar aspecten verdienen daarbij extra aandacht:

Deze aspecten komen op de volgende pagina’s uitgebreider aan de orde.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.