jaarrekening

De jaarrekening van uw onderneming volgt uit uw administratie. Dit is het totaaloverzicht van het reilen en zeilen van uw onderneming over de afgelopen periode.

Dat overzicht moet natuurlijk ook plausibel zijn. Zijn bijvoorbeeld de BTW-aangiften in overeenstemming met de jaarrekening? En klopt het saldo van de debiteuren wel?

Is het kassaldo volgens de administratie gelijk aan het aanwezige geld? Staan er nog schulden open en welke consequenties heeft dat?

Met “jaarrekening” bedoelt men vaak de commerciële ofwel bedrijfseconomische jaarrekening.

Daarnaast bestaat de fiscale variant. Dat is de commerciële versie na correcties op basis van fiscale regels.

 

Met uw fiscale opstelling legt u verantwoording af aan de Belastingdienst. Dat kan betrekking hebben op bijv. loonheffingen, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting of Omzetbelasting.

Uw jaarrekening is ook van belang bij een kredietaanvraag. En bij verkoop van uw onderneming zal een geïnteresseerde natuurlijk de cijfers van de afgelopen jaren willen zien. Deze rekening is dus belangrijker dan u in eerste instantie dacht.

En uw administratie dus ook!

Overigens kunt u uit uw administratie nog veel meer overzichten en rapportages halen. Denk aan de ontwikkeling van uw debiteuren, het verloop van uw voorraden of het verschil tussen verkoopprijs en de kosten van uw product. Al die overzichten komen uiteindelijk samen in de jaarrekening.

Sommige ondernemingen zijn verplicht (een deel van) de jaarrekening openbaar te maken door deponering bij de Kamer van Koophandel. Dat openbare deel is voor iedereen beschikbaar.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.