U heeft uw best gedaan om de belastingaangiftes goed en tijdig bij de Belastingdienst in te leveren. U bent er van overtuigd dat u de juiste gegevens heeft ingevuld. En ondanks dit alles is er toch een geschil met de Belastingdienst ontstaan. Als u in gesprek wilt blijven met de Belastingdienst komt het soms op een bezwaar- en beroepsprocedure aan. Dat is niet altijd leuk, maar soms noodzakelijk. Het kan immers om een behoorlijke hoeveel geld gaan, of u vindt uzelf slecht behandeld. Het kan natuurlijk ook gewoon een principiële kwestie zijn.

Van tevoren zal R&S Consult samen met u een inschatting maken of bezwaar zin heeft. Daarbij worden niet alleen de beide standpunten (u versus de Belastingdienst) beoordeeld, maar ook wordt een afweging gemaakt tussen verwachte kosten (tijd, geld) en opbrengsten van de procedure. De eerlijkheid gebied te zeggen dat zelfs als het erg kansrijk lijkt, er nooit een garantie op succes is.

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn nu eenmaal niet altijd hetzelfde. Maar uw kansen kunnen wel positief beïnvloed worden door een gedegen aanpak en R&S Consult kan u hierin ondersteunen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult  Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis.