Belastingen

Belastingen…. U slaat deze pagina misschien het liefst over. Maar aangifte doen en belasting betalen horen nu eenmaal bij het leven. En belastingen zijn zo oud als de mensheid.

Denk aan keizer Vespasianus, die een lege staatskas wilde vullen met de urinebelasting (“pecunia non olet” ofwel “geld stinkt niet”). Later introduceerde Hertog Alva de Tiende Penning in de Nederlanden, een Omzetbelasting avant la lettre.

Een maatschappij heeft nu eenmaal middelen nodig om te kunnen functioneren. En naarmate een maatschappij complexer wordt, zijn meer middelen nodig. Dat betekent vaak hogere belastingen en meer soorten belasting. En vaak wordt het fiscale systeem daardoor ook complexer.

Belastingen zijn er ondertussen in alle soorten en maten. Soms staat u er misschien niet eens bij stil, dat u belasting betaalt. Dat is bijv. het geval bij accijnzen, assurantiebelasting en BPM. In dit soort gevallen treedt de betreffende leverancier op als incassant namens de overheid. Men wordt er zelf niet rijker van en mag het ontvangen geld meteen afdragen aan de overheid.

Andere belastingsoorten doen direct “pijn”, omdat u die belasting zelf moet betalen. Denk aan schenk- of erfbelasting, maar vooral de inkomstenbelasting. Afgezien van voorheffingen als de ingehouden loonheffing en dividendbelasting moet u de verschuldigde Inkomstenbelasting zelf overmaken.

De Belastingdienst maakt het ook voor ondernemers, zo geeft men zelf aan, elk jaar weer wat makkelijker. Maar dat houdt niet in, dat het geheel ook makkelijker is geworden.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw aangifte. Dat geldt niet alleen voor de aan te geven inkomsten, maar ook de aftrekposten, waar u recht op hebt. Dat houdt dus in, dat u niet achterover kunt leunen.

Voor ondernemers zijn de volgende fiscale zaken van extra belang:

  • De diverse aangiften, die de Belastingdienst wil zien, en op grond waarvan u belasting betaalt.
  • Belastingcontrole: als de Belastingdienst u wat “extra aandacht” geeft.
  • Bezwaar en beroep: als u een geschil heeft met de Belastingdienst.

Hiervoor zijn diverse soorten Nederlandse belastingen al genoemd. Maar die lijst is nog veel langer; te omvangrijk voor deze website. Een overzicht vindt u op Wikipedia.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.