Belastingen

Belastingen…. U slaat deze pagina misschien het liefst over. Maar aangifte doen en belasting betalen horen nu eenmaal bij het leven. Soms staat u er misschien niet eens bij stil, dat u belasting betaalt. Dat is bijv. het geval bij accijnzen, assurantiebelasting en BPM.

Andere belastingsoorten doen direct “pijn”, omdat u die belasting zelf moet betalen. Denk aan schenk- of erfbelasting, maar vooral de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst maakt het ook voor ondernemers, zo geeft men zelf aan, elk jaar weer wat makkelijker.

Dat houdt echter niet in, dat u achterover kunt leunen.

Voor ondernemers zijn de volgende fiscale zaken van extra belang:

  • De diverse aangiften, die de Belastingdienst wil zien, en op grond waarvan u belasting betaalt.
  • Belastingcontrole: als de Belastingdienst u wat “extra aandacht” geeft.
  • Bezwaar en beroep: als u een geschil heeft met de Belastingdienst.

Een lijst van alle belastingen in Nederland is te omvangrijk voor deze website. Een overzicht vindt u op Wikipedia.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.