Uw belastingaangifte…. Ook R&S Consult kan het niet leuker voor u maken.

Een van uw verplichtingen als ondernemer is nu eenmaal om de Belastingdienst periodiek te informeren over uw fiscale positie.

U doet eenmaal per jaar, per kwartaal of soms zelfs per maand aangifte, afhankelijk van uw situatie.

Bij de meeste ondernemers is dat eenmaal per kwartaal (BTW) en jaarlijks (Inkomsten- en Vennootschapsbelasting).

Het blijft van belang om niet te lichtvaardig over deze fiscale verplichtingen te denken.

Wacht u tot het laatste moment, dan is de kans groot, dat u fouten maakt. En die fouten kunnen ook in uw nadeel zijn.

Maar met een goede administratieve voorbereiding hoeven uw fiscale verplichtingen niet tot slapeloze nachten te leiden.

Elke belastingaangifte kent voor een ondernemer zijn uitdagingen, maar biedt vaak ook mogelijkheden. Daar moet je als ondernemer maar bekend mee zijn.

Daarnaast veranderen de belastingwetgeving en de jurisprudentie elk jaar weer.

Om maar wat mogelijkheden voor ondernemers te noemen: investeringsaftrek, zelfstandigenaftrek, startersaftrek, willekeurige afschrijving, kosten in de voorfase van uw onderneming, oudedagsvoorzieningen, herinvesteringsreserve, stakingswinst.

Maar aan de andere kant heeft een ondernemer ook te maken met: uitsluiting van aftrek van bepaalde kosten, voor andere kosten een beperking van de aftrek, desinvesteringsbijtelling, bijtelling voor privé-gebruik van een auto, het verschil tussen ondernemerschap voor de BTW en voor de Inkomstenbelasting.

Achter het begrip “belastingaangifte” gaat dus een wereld schuil van verplichtingen, beperkingen, tegemoetkomingen, aannames en vooral diverse “weetjes”, waar niet iedereen mee vertrouwd is.  Maar die diverse aspecten kunnen wel van invloed zijn op uw fiscale positie.

R&S Consult heeft een jarenlange ervaring met de diverse aangiften, die de Belastingdienst van u verwacht. En bij vragen naar aanleiding van uw aangifte kan R&S Consult optreden als uw woordvoerder.

Voor uw persoonlijke aangifte als werknemer van uw onderneming of als zzp-er heeft R&S Consult dienstverlening voor uw persoonlijke financiën.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.