bezwaar en beroep

Soms komt het aan op bezwaar en beroep. U heeft uw best gedaan om de belastingaangiftes goed en tijdig bij de Belastingdienst in te leveren.

Maar desondanks is er toch een geschil met de Belastingdienst ontstaan.

Een bezwaar- en beroepsprocedure is niet altijd leuk, maar soms wel noodzakelijk. Het kan immers om een behoorlijke hoeveelheid geld gaan.

En natuurlijk kan het ook gewoon een principiële kwestie zijn.

Naast de betreffende belastingwet zijn dan ook de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) van toepassing.

Van tevoren zal R&S Consult samen met u een inschatting maken of bezwaar en beroep zin heeft. Daarbij beoordelen we niet alleen de beide standpunten (u versus de Belastingdienst), maar ook maken we een afweging tussen verwachte kosten (tijd, geld) en opbrengsten van de procedure.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat zelfs als het erg kansrijk lijkt, er nooit een garantie op succes is. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn nu eenmaal niet altijd hetzelfde. Maar uw kansen kunnen wel positief beïnvloed worden door een gedegen aanpak. R&S Consult heeft op dit gebied een jarenlange ervaring.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.