Belastingschuld? Eigen schuld?

Lang verwacht en uiteindelijk ook gekomen: de Belastingdienst gaat over tot het invorderen van nog openstaande schulden uit de corona-crisis.

Ter herinnering: Door de overheidsmaatregelen voorzag de overheid, dat veel ondernemers in de problemen zouden komen.

Om dit zoveel mogelijk te beperken is toen besloten onder voorwaarden akkoord te gaan met het later betalen van schulden aan de Belastingdienst.

Het gaat dus om “normale” belastingschulden en niet om de specifieke ondersteuningsmaatregelen. Maar van uitstel komt ook hier geen afstel.

Voor ondernemers kan het gaan om bijvoorbeeld omzetbelasting, loonbelasting of inkomstenbelasting. Voor particulieren natuurlijk vooral de inkomstenbelasting. Maar denk in dit verband ook aan de toeslagen. Het voorschot, dat de Belastingdienst berekent, is gebaseerd op oude gegevens. Een inkomensstijging gedurende het jaar kan leiden tot flinke terugbetalingen. En die verrassing komt pas ruim ná afloop van het betreffende jaar.

Maar hoe komt het nou, dat veel mensen problemen hebben met het op tijd betalen van die belastingschulden. Daar zijn wel een paar oorzaken voor aan te wijzen.

Allereerst het feit, dat niet iedereen gedurende het jaar bijhoudt hoeveel belasting moet worden betaald. Als daar periodiek geen schatting van wordt gemaakt loopt men het risico juist op het moment, dat betaald moet worden, met een saldotekort te zitten. Door met actuele gegevens te werken kan er al veel leed voorkomen worden. De stelling, dat die schatting “in het koppie zit” komt natuurlijk heel stoer over. Maar geeft de inhoud van “dat koppie” wel een accuraat beeld van de situatie? 

In vervolg op het vorige punt is een liquiditeitsprognose van groot belang. Niet alleen voor de schulden aan de Belastingdienst, maar ook schulden aan leveranciers. In zo’n prognose komen natuurlijk ook de te ontvangen bedragen naar voren. Zo is duidelijk op welke momenten de liquiditeit te wensen overlaat en kan daarop ingespeeld worden. Bijvoorbeeld door een kredietfaciliteit bij de bank of het stimuleren van afnemers om eerder te betalen.

Naast de liquiditeit speelt nog een ander probleem, dat tot betalingsproblemen kan leiden: een tegenvallende winstgevendheid. Als de te verwachten resultaten tegen blijven vallen heeft het geen zin  gewoon maar te hopen op betere tijden. Misschien komen die gewoon niet. Vooral kleinere ondernemers blijven heilig in hun product geloven en gaan te lang door met hun activiteiten. Door op tijd te stoppen kan alles netjes afgehandeld worden zonder een dagelijks bezoek van een deurwaarder.

En dan is er natuurlijk nog een andere factor die tot schulden kan leiden: botte pech. Ondanks succesverhalen op de diverse sociale media kent het leven vaak tegenslagen, die gewoon niet te voorzien zijn. Denk aan het overlijden van een partner, een langdurig ziekbed, een epidemie of ander onheil.

Hoewel men die gebeurtenissen niet kan voorkomen, zijn er wel mogelijkheden om de gevolgen te beperken. Denk aan verzekeringen. Of een flinke spaarpot om tegenslagen op te vangen. Kortom, soms maakt men er een potje van, waardoor je geneigd bent toch aan “eigen schuld” te denken. Aan de andere kant is niet alles te overzien en te voorkomen. In goed Nederlands: shit happens.  

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

 Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073bedrijfsadvies.nl.

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.