WOZ-waarde en rechtsbescherming

Velen hebben onlangs de aanslag voor de lokale heffingen ontvangen. Daarop staat ook de WOZ-beschikking. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Die waarde bepaalt hoeveel Onroerende Zaakbelasting (OZB) en watersysteemheffing …

Aanslag en Toeslag

Rond de jaarwisseling krijgen veel mensen, zowel ondernemers als particulieren, een voorlopige berekening van de te betalen of te ontvangen inkomstenbelasting en voorschotten op de toeslagen. In vakjargon: de voorlopige …

December, de fiscale feestmaand

Sinterklaas, Kerstmis en de jaarwisseling; december is de feestmaand bij uitstek. Vaak blijkt bij het opmaken van jaarstukken of het invullen van een aangifte, dat men kansen voor besparing op …

Verzekerd van hoge kosten

Wie weet hebt u er ook één: een Woekerpolis. Onlangs heeft de rechter geoordeeld, dat sommige beleggingsverzekeringen en aanverwante producten in het verleden te hoge kosten met zich mee brachten …

Zelfverzekerd onverzekerd

Iedereen in Nederland heeft verzekeringen. En die zijn er ook in alle soorten en maten. Denk aan de volksverzekeringen (zoals de AOW), die voor iedereen gelden en de werknemersverzekeringen (WW, …