U heeft uw best gedaan om de belastingaangiftes goed en tijdig bij de Belastingdienst in te leveren.

U bent er van overtuigd dat u de juiste gegevens heeft ingevuld. En desondanks is er toch een geschil met de Belastingdienst ontstaan.

En dan komt het soms op een bezwaar- en beroepsprocedure aan. Dat is niet altijd leuk, maar soms wel noodzakelijk.

Het kan immers om een behoorlijke hoeveelheid geld gaan.

En natuurlijk kan het ook gewoon een principiële kwestie zijn.

Van tevoren zal R&S Consult samen met u een inschatting maken of bezwaar zin heeft. Daarbij worden niet alleen de beide standpunten (u versus de Belastingdienst) beoordeeld, maar ook wordt een afweging gemaakt tussen verwachte kosten (tijd, geld) en opbrengsten van de procedure.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat zelfs als het erg kansrijk lijkt, er nooit een garantie op succes is. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn nu eenmaal niet altijd hetzelfde. Maar uw kansen kunnen wel positief beïnvloed worden door een gedegen aanpak. R&S Consult heeft op dit gebied een jarenlange ervaring.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult  Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis.