Uit de administratie kunnen allerlei overzichten en rapportages worden verkregen: denk aan de ontwikkeling van uw debiteuren of het verloop van uw voorraden.

Uiteindelijk volgt er nog een speciale periodieke rapportage: de jaarrekening. Uw jaarrekening is het overzicht van het reilen en zeilen van uw onderneming over de afgelopen periode.

Die jaarrekening moet natuurlijk ook plausibel zijn. Zijn bijvoorbeeld de BTW-aangiften in overeen-stemming met de jaarrekening? En klopt het saldo van de debiteuren wel?

Is het kassaldo volgens de administratie gelijk aan het aanwezige geld? Staan er nog schulden open en welke consequenties heeft dat?

Met “jaarrekening” wordt vaak de commerciële jaarrekening bedoeld

Daarnaast bestaat de fiscale jaarrekening. Dat is de commerciële jaarrekening na correcties op basis van fiscale regels. Met uw fiscale jaarrekening legt u verantwoording af aan de Belastingdienst.

Uw jaarrekening is ook van belang bij een kredietaanvraag. En bij verkoop van uw onderneming zal een geïnteresseerde natuurlijk de jaarrekeningen van de afgelopen jaren willen zien. Uw jaarrekening is dus belangrijker dan u in eerste instantie dacht.

En uw administratie dus ook!

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult  Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis.