U houdt de administratie zelf bij of besteedt dat uit. Uiteindelijk moet de jaarrekening worden opgesteld. Die jaarrekening moet natuurlijk aansluiten op de administratie.

Maar de jaarrekening moet ook plausibel zijn. Zijn bijvoorbeeld de BTW-aangiften in overeenstemming met de jaarrekening? En klopt het saldo debiteuren wel?

Een jaarrekening bestaat uit een begin- en eindbalans en de winstberekening. In de toelichting op beide vindt u bijvoorbeeld een specificatie van diverse posten.

Met “jaarrekening” wordt eigenlijk de commerciële jaarrekening bedoeld. Daarnaast bestaat de fiscale jaarrekening. Dat is de commerciële jaarrekening na correcties op basis van fiscale regels.

De balans kent een linkerzijde voor de bezittingen (“debet”)  en een rechterzijde voor de schulden (“credit”). Het verschil tussen bezittingen en schulden is het vermogen van de onderneming.

De winst- en verliesrekening zet de opbrengsten tegenover de kosten. Het verschil tussen beide is de winst. Of het verlies natuurlijk.

Uw jaarrekening is het overzicht van het reilen en zeilen van uw onderneming over de afgelopen periode.

Met uw jaarrekening legt u ook verantwoording af richting de Belastingdienst. Uw jaarrekening is ook van belang bij een kredietaanvraag. Bij verkoop van uw onderneming zal een geïnteresseerde natuurlijk de jaarrekeningen van de afgelopen jaren willen zien. Uw jaarrekening is dus belangrijker dan u in eerste instantie dacht.

Stichtingen en verenigingen kennen geen winst- en verliesrekening maar een exploitatieoverzicht. Hierop zijn echter dezelfde principes van toepassing. Stichtingen en verenigingen streven normaal niet naar winst. Ze hebben natuurlijk wel een positief of negatief exploitatiesaldo.

R&S Consult kan voor u de jaarrekening opmaken. Als u de administratie heeft uitbesteed is dat een logische stap. Maar ook als u de administratie zelf heeft uitgevoerd kunt u deze zorg uit handen geven.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult  Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis.