organisatie onderneming

De onderneming van de gemiddelde zzp-er is qua organisatie redelijk eenvoudig omdat er maar één werkzaam persoon is.

Soms is sprake van samenwerking van meer zzp-ers, personeel in loondienst of grote projecten.

Dat zal effect hebben op de wijze waarop activiteiten moeten zijn georganiseerd. Dat heeft weer gevolg voor de financiële vastleggingen, de protocollen en processen, taken en bevoegdheden.

Om dat in kaart te brengen is soms een sparring partner nodig waarmee u kunt bespreken hoe u het beste uw organisatie verder vorm kunt geven.

De realiteit is vaak dat een ondernemer het water tot aan de lippen moet staan voordat hij om ondersteuning of hulp vraagt. Dat is jammer, want de ondernemer die weliswaar zijn hoofd boven water houdt, heeft wellicht ook behoefte om eens van gedachten te wisselen over acquisitie, doorlooptijden, processen of wat dan ook.

Wie weet staat u voor grote investeringen en wilt u een advies over de opbrengsten in relatie tot de kosten. Vaak komt dan ook de financiering aan bod: hoe krijgt u uw bank zover, dat men een lening ter beschikking stelt? En tegen welke voorwaarden?

Welke rechtsvorm is het beste voor uw onderneming? Werkt u samen en wilt u een maatschap of VoF oprichten? Of treedt één van de vennoten juist uit het samenwerkingsverband? Overweegt u uw onderneming voort te zetten in een BV? Al die mogelijkheden hebben zo hun voor- en nadelen. Meer informatie vindt u op het Ondernemersplein.

R&S Consult helpt u door middel van praktische adviezen met een doelgerichte aanpak. In samenwerking met u wordt een plan opgesteld op basis van uw wensen en doelen. Hoe moeten processen worden ingericht? Op welke wijze worden mensen en middelen ingezet? Wat is de relatie met de administratie? De basis hiervoor vormt de organisatiescan, die u samen met R&S Consult van uw onderneming maakt.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.