De onderneming van de gemiddelde zzp-er is qua organisatie redelijk eenvoudig omdat er maar één werkzaam persoon is. Soms is sprake van samenwerking van meer zzp-ers, personeel in loondienst of grote projecten. Dat zal effect hebben op de wijze waarop activiteiten moeten zijn georganiseerd. Dat heeft weer gevolg voor de financiële vastleggingen, de protocollen en processen, taken en bevoegdheden.

Om dat in kaart te brengen is soms een sparring partner nodig waarmee u kunt bespreken hoe u het beste uw organisatie verder vorm kunt geven.

De realiteit is vaak dat een ondernemer het water tot de lippen moet staan voordat hij om ondersteuning of hulp vraagt. Dat is jammer, want de ondernemer die weliswaar zijn hoofd boven water houdt, heeft wellicht ook behoefte om eens te sparren over acquisitie, doorlooptijden, processen of wat dan ook. Uw prestaties kunnen altijd beter.

R&S Consult helpt u door middel van praktische adviezen met een doelgerichte aanpak. In samenwerking met u wordt een plan opgesteld op basis van uw wensen en doelen. Hoe moeten processen worden ingericht? Op welke wijze worden mensen en middelen ingezet? Wat is de relatie met de administratie? De basis hiervoor vormt de organisatiescan, die u samen met R&S Consult van uw onderneming maakt.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult  Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis.