Webdesign
Deze site is mede tot stand gekomen door de inzet van Web2B1.

Over de inhoud
De makers hebben de inhoud tijdens de bouw grondig gecontroleerd. Daarnaast wordt de inhoud periodiek tegen het licht gehouden. Ondanks dat aanvaarden R&S Consult noch de overige betrokkenen enige aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele foutieve of achterhaalde informatie.
De site heeft slechts als doel een algemeen beeld te geven van de activiteiten van R&S Consult.

Fotomateriaal
Al het fotomateriaal is afkomstig van openbare bronnen. U kunt echter van mening zijn, dat u de rechten bezit van één van de betreffende foto’s.
In dat geval verzoeken wij u meteen contact op te nemen met R&S Consult.

Spam, privacy en dergelijke
Onder andere ter waarborging van uw en onze privacy kent de site beperkte contactmogelijkheden. Zo zijn de adresgegevens niet te downloaden, maar wel te lezen. Daarnaast is er een kort contactformulier. Dat is bewust gebeurd. Zo worden het verzenden van spam en ongewenste acquisitie tegengegaan.

Cookies
Op deze site treft u geen “cookies” aan. Die zijn namelijk alle geconsumeerd tijdens de bouw van de website.