over deze website

Over de inhoud
De makers hebben de inhoud tijdens de bouw grondig gecontroleerd. Daarnaast wordt de inhoud periodiek tegen het licht gehouden.

Ondanks dat aanvaarden R&S Consult noch de overige betrokkenen enige aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele foutieve of achterhaalde informatie.

De site heeft slechts als doel een algemeen beeld te geven van de activiteiten van R&S Consult.

Webdesign
Deze site is mede tot stand gekomen door de inzet van Web2B1.

Over onze cookies
Op deze site treft u geen “cookies” aan. Die zijn namelijk alle geconsumeerd tijdens de bouw van de website.

Fotomateriaal
Het fotomateriaal op deze site geeft een impressie van de natuur in de directe omgeving van R&S Consult. Alle rechten zijn eigendom van R&S Consult. Gebruik is toegestaan mits met uitdrukkelijke vermelding van de bron van de foto’s: 073bedrijfsadvies.nl. Bij twijfel verzoeken wij u meteen contact op te nemen.

Spam, privacy en dergelijke
Onder andere ter waarborging van uw en onze privacy kent de site beperkte contactmogelijkheden. Zo zijn de adresgegevens niet te downloaden, maar wel te lezen. Daarnaast is er een kort contactformulier. Dat is bewust gebeurd. Zo worden het verzenden van spam en ongewenste acquisitie tegengegaan.