Algemeen

Deze website heeft slechts als doel een algemeen beeld te geven van de activiteiten van R&S Consult.

Vanwege het algemene karakter van de inhoud is deze dan ook niet zonder aanvullend onderzoek toepasbaar op specifieke casussen.

Uit de weergegeven tekst en foto’s (die alle eigendom zijn van R&S Consult) kan niet geconcludeerd worden, dat enige overeenkomst met een bezoeker van de site tot stand is gekomen.

Overname van tekst en foto’s is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden mits met bronvermelding.

Voor commerciële doeleinden is overname van tekst en foto’s alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van R&S Consult. Neem daarvoor contact op.

Verder wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten.

Over het gebruik van en de toegang tot deze website
Door op enigerlei wijze gebruik te maken van de website vrijwaart u R&S Consult van welke aansprakelijkheid dan ook en gaat u zonder enig voorbehoud akkoord met de volgende bepalingen:

Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen.