Plan uw investeringen

Ondernemen betekent vaak ook, dat er investeringen plaats moeten vinden. Bestelauto’s, machines, kantoormeubilair, huisvesting zijn voor de hand liggende voorbeelden.

Vaak gaat er nogal wat vermogen in zitten. Om een ondernemer daarin wat tegemoet te komen is er de investeringsaftrek.

Eén van de (vele) voorwaarden is, dat in een boekjaar minimaal € 2.400 moet worden geïnvesteerd. Dat hoeft niet één investering te zijn, maar het gaat om het totaalbedrag van de investeringen.

Vooral bij wat kleinere investeringen wordt daar vaak niet bij stilgestaan. Koopt iemand bijvoorbeeld in jaar 1 een machine van € 2.000 en het jaar erop meubilair van € 1.500, dan is in geen van beide jaren recht op investeringsaftrek.

Als de beide investeringen in hetzelfde jaar plaatsvinden, is wél recht op investeringsaftrek. En die investerings-aftrek is een extra aftrekpost van maximaal 28 % van het geïnvesteerde bedrag. In het bovenstaande geval kan dus een extra aftrek van € 980 worden gerealiseerd.

Bij investeringen boven € 59.939 (2022) blijft de aftrek beperkt tot 28 % van € 59.939: € 16.784. En de aftrek daalt als de investeringen meer bedragen dan € 110.999. Boven € 332.994 vervalt de investeringsaftrek.

Ook bij wat hogere investeringen kan planning lonen. Als een investering van totaal € 150.000 over twee jaar wordt verspreid is de investeringsaftrek substantieel hoger. Bij spreiding over drie opeenvolgende jaren is de aftrek maximaal. Dat kan dus ook in: december 2022, 2023 en januari 2024!

Voor de investeringsaftrek zijn nog veel meer bepalingen van belang. Het bovenstaande is alleen bedoeld als voorbeeld.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

 Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073bedrijfsadvies.nl.

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.