Uw agenda van 2022

Ondernemers hebben recht op allerlei fiscale faciliteiten. Een belangrijke faciliteit is de zogenaamde zelfstandigenaftrek. Weliswaar zal die aftrek elk jaar wat minder worden (de overheid komt geld tekort), maar de plannen zijn, dat die vermindering plaatsvindt tot 2030. Daarna zou nog € 1.200 aan zelfstandigenaftrek resteren.

Het zijn plannen; en u weet, wat dat betekent: alles kan nog veranderen. Maar ook al neemt de zelfstandigenaftrek de komende jaren flink af, wat let u om er de komende jaren toch nog van te profiteren.

De zelfstandigenaftrek geldt alleen voor ondernemers. Als u die status niet hebt bij de Belastingdienst zult u dat eerst moeten regelen.

Het feit, dat u denkt, dat u een ondernemer bent, betekent niet, dat u daarom recht hebt op de zelfstandigenaftrek. U moet ondernemer zijn.

En een andere eis is, dat u minimaal 1.225 uur actief bent binnen uw ondernemingen. Dat hoeft dus niet binnen één onderneming; als u maar boven die 1.225 uur uitkomt.

En die grens is spijkerhard: met 1.224 uur krijgt u géén zelfstandigenaftrek. Ook niet een beetje. Het is dus zaak, dat u kunt bewijzen, dat u zoveel uren actief bent geweest. En onder “actief” worden veel activiteiten verstaan. Het gaat dus niet alleen om de directe uren, die u aan uw kernactiviteit besteedt, maar ook de indirecte uren, zoals reizen, administratie, schoonmaken, overleg, acquisitie, bijscholing etc.

Openingstijden zeggen wat dat betreft helemaal niets. Wie weet zit u gewoon de krant te lezen. Nee, dat is niet hetzelfde als vakliteratuur bijhouden.

Het probleem is, dat ondernemers die uren vaak niet bijhouden. Als de Belastingdienst vraagt om een specificatie staat men met de mond vol tanden. Een zakelijk dienstverlener kan vaak nog terugvallen op bijvoorbeeld zijn omzet. Aan de hand van het uurtarief zijn dan de directe uren al bewezen. Maar daarmee zal men niet gauw boven de 1.225 uur uitkomen.

En dan komt het toch weer op die agenda aan. “Wie schrijft, die blijft” geldt ook hier. Houd uw uren goed bij! Dat kan de doorslag geven in twijfelgevallen.

Met enige regelmaat hoor ik “Geen nood, want dat zit in het koppie!” Ongetwijfeld zal dat nu in “het koppie” zitten, maar over een jaar? En het feit, dat u misschien een geheugen als een olifant heeft, is voor de Belastingdienst geen reden om de zelfstandigenaftrek toe te kennen. Zo aan het einde van het jaar kan het raadzaam zijn om de agenda van het afgelopen jaar nog eens goed door te nemen en bij te werken. 

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

 Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073bedrijfsadvies.nl.

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.