Vaarwel Oudedagsreserve

Met ingang van 2023 vervalt voor ondernemers de mogelijkheid om een oudedagsreserve op te bouwen. Die oudedagsreserve is eigenlijk uw belofte om later iets aan een oudedagsvoorziening te doen. Maar het fiscale voordeel krijgt u nu al.

In de praktijk vindt elke ondernemer het belangrijk om die oudedagsreserve op te bouwen. Het leidt immers tot een lagere belastingaanslag!

De keerzijde (de belofte later iets in een oudedags-voorziening te storten) wordt vaak uit het oog verloren.

Als dan later bij het einde van de onderneming nog een flink bedrag in die oudedagsreserve zit, moet daar alsnog belasting over worden betaald. En daar is vaak geen rekening mee gehouden.

Dit was voor de wetgever flink wat jaren geleden de reden om de hoogte van die oudedagsreserve verplicht in de balans op te laten nemen.

In de praktijk komt die oudedagsreserve dan wel in de balans te staan, maar de gemiddelde ondernemer heeft het vaak te druk om met zijn adviseur de cijfers door te nemen.

Het besef, dat er op de oudedagsreserve nog een fiscale claim ligt, komt vaak pas als die claim zich aandient. En dan zijn de rapen gaar.

Overigens krijgen klanten van R&S Consult in hun jaarlijkse rapportage wél expliciet een inschatting van het daarmee gemoeide belastingbedrag.

Kennelijk doen veel andere adviseurs dat niet, waardoor een ondernemer vaak toch nog met onaangename verrassingen wordt geconfronteerd.

En dat is dan ook de reden de oudedagsreserve af te schaffen. Per 1 januari 2023 kan er niets meer aan toegevoegd worden. De stand per die datum houdt het huidige fiscale regime.

Hoe nu verder?

Gelukkig kent de belastingwet nog andere mogelijkheden om iets voor uw oude dag opzij te zetten. Die mogelijkheden zijn gelijk aan die van niet-ondernemers.

Toegegeven: mét de Oudedagsreserve hadden ondernemers een extra instrument. Maar met wat planning is er nog steeds voldoende mogelijk!

Maar daar moet u dan wel op korte termijn (nu, bijvoorbeeld) al mee aan de slag gaan.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073bedrijfsadvies.nl.

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.