Bij de uitvoering van opdrachten heeft R&S Consult zowel oog voor de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening als voor de begeleiding van het proces zelf.

De werkwijze is pragmatisch, doelgericht, vertrouwelijk, informeel, kritisch en soms confronterend. Het geeft misschien een warm gevoel als iemand met u meepraat, maar uiteindelijk heeft u meer aan een kritische sparring partner. De kans op succes is voor u dan toch groter. En uiteindelijk gaat het daarom.

De start is altijd een volledig vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we uw vragen. Op welke punten heeft u behoefte aan advies? Een fiscaal vraagstuk? Een financieringskwestie met uw bank? De verhouding tussen kostprijs en verkoopprijs? En natuurlijk bespreken we of u alleen advies zoekt, of, dat u ook wilt worden begeleid in het vervolgtraject.

Vervolgens ontvangt u een passende offerte met daarin een overzicht van uw vraagstukken en wat de werkzaamheden u gaan kosten.

Indien u hiermee akkoord bent, gaat R&S Consult aan de slag.

Eigenlijk is het overbodig om dit nog op te merken, maar uiteraard kunt u rekenen op een vertrouwelijke behandeling van uw aangelegenheden.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult  Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis.